COOKBOOK

Candyman Books
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ISBN : 9786165150163
ปีพิมพ์ : 2552
ปก : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 250 x 186 x 10
น้ำหนัก : 400
ราคา : 325 บาท
Cookbook เล่มแรกของ พล ตัณฑเสถียร ถ่ายทอดจังหวะใหม่ในการทำอาหารของพล ด้วยความเชื่อว่าอาหารเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ องค์ประกอบของรสชาติ รูปร่างและเทคนิคต่างๆ เป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เพียงแค่มีพื้นฐานที่ถูกต้อง

Remixed ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ อาหาร ของหวานและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น 31 สูตร เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำอาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้ทักษะง่ายๆ